Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne w języku angielskim!

Zakończyła się już rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim. Wszystkim nowoprzyjętym kandydatom gratulujemy!

 

Dodatkowa rekrutacja

Jednocześnie informujemy, że odbędzie się dodatkowa rekrutacja, ale tylko na studia w języku angielskim i tylko na kierunku Telecommunications. Ta rekrutacja odbędzie się w dniach od 2 do 29 sierpnia 2016 r.

Uwaga

W dodatkowej rekrutacji zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów, przy czym wymagane minimum punktów wynosi 120.

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów

 
 Telecommunications (studia w języku angielskim)

 

 15  120

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w dniach 2–29 sierpnia 2016 r. Kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 1 września 2016 r., a osoby zakwalifikowane powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia 7 września 2016 r.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane w dniach 5–7 września 2016 r. w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych:

   ul. Nowowiejska 15/19, pok.146
   tel. +48 22 234-57-75

DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GODZINACH 12:00-15:00

 

UWAGA!!!

Zachęcamy kandydatów do zapoznania się z informacjami o studiach w języku angielskim:

 

Facebook dla nowoprzyjętych

Na portalu Facebook została utworzona, z myślą o nowoprzyjętych studentach Wydziału EiTI, grupa tematyczna EITI.2016 prowadzona przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Nowoprzyjęci studenci mogą się tam zapoznawać, zadawać pytania, wymieniać się między sobą różnymi doświadczeniami, zobaczyć wskazówki samorządu studenckiego. Będą tam również dostępne informacje o „obozach roku zerowego” i innych wyjazdach integracyjnych.

URL grupy: http://www.facebook.com/groups/EITI.2016 - zapraszamy do korzystania z pomocy starszych kolegów.