Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w semestrze zimowym 2016/2017!

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w semestrze zimowym 2016/2017.

Uwaga

Są dwie grupy kandydatów przyjętych na studia drugiego stopnia, dla każdego kierunku studiów.

Pierwszą grupę (nazwijmy ją grupą Z-CIĄGŁOŚCIĄ) stanowią kandydaci, którzy właśnie ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej i zostali zakwalifikowani na studia drugiego stopnia bez żadnej przerwy.

Drugą grupę (nazwijmy ją grupą BEZ-CIĄGŁOŚCI) stanowią kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innych uczelniach, ale także absolwenci studiów pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, którzy te studia ukończyli przed 23 lutego 2016 r.

Różne wymagania są stawiane kandydatom w każdej z tych grup i różne są względem nich oczekiwania.

Kandydaci z grupy BEZ-CIĄGŁOŚCI

Kandydaci z grupy BEZ-CIĄGŁOŚCI powinni stawić się w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w pok. 111, najpóźniej w dniu 23 września 2016 r., celem podpisania kopii decyzji o przyjęciu na studia oraz ankiety osobowej.

 

Uwaga

Przyjęcia kandydatów  z grupy BEZ-CIĄGŁOŚCI odbywają się w Dziekanacie, w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w pok. 111.

  • 19 września 2016 r. w godz. 12 – 15  (poniedziałek)
  • 20 września 2016 r. w godz. 12  – 17 (wtorek)
  • 22 września  2016 r. w godz. 12 – 15 (czwartek)
  • 23 września  2016 r.  w godz. 9 – 12  (piątek)

Nieodebranie decyzji o przyjęciu na studia oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany.

Kandydaci z grupy Z-CIĄGŁOŚCIĄ

 

 

Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »