Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia do 6 lipca 2016

Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016 / 2017 są przyjmowane w okresie od 20 maja do 6 lipca 2016 r.

Uwaga

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, odbywają się co semestr. Rekrutacja na semestr zimowy, który rozpoczyna się w październiku jest prowadzona latem, a rekrutacja na semestr letni, który rozpoczyna się w lutym jest prowadzona zimą. Limity miejsc podane w tabeli 1 dotyczą rekrutacji na semestr zimowy.

Uwaga

Termin przyjmowania zgłoszeń na stacjonarne studia pierwszego stopnia został przedłużony
do dnia 6 lipca 2016 r. decyzją Prorektora ds. Studenckich. Umożliwi to dokonanie zgłoszeń
tegorocznym maturzystom po otrzymaniu świadectw dojrzałości, które w tym roku zostaną
wydane dopiero 5 lipca.

Tabela 1. Limity miejsc na stacjonarne studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2016 / 2017.

Kierunek Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 30
Elektronika 150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna 45
Telekomunikacja 150
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30

Zgłoszenia kandydatów odbywają się w terminie 20 maja–6 lipca 2016 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 6 lipca 2016 r. Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r., a zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112, w dniach 12–15 lipca 2016 r. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na tym kierunku, gdzie został zakwalifikowany.

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016 / 2017.

  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Tura 1 od 2016.05.20 do 2016.07.06 2016.07.11 od 2016.07.12 do 2016.07.15

Uwaga

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną jakieś wolne miejsca, w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem – być może – trzecia tura kwalifikacji kandydatów; na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym.

Tabela 3. Harmonogram drugiej i ew. trzeciej tury kwalifikacji kandydatów.

  Rejestrowanie chęci udziału
kandydatów w kolejnej turze
kwalifikacji
Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Tura 2 od 2016.07.12 do 2016.07.15 (do godz. 15) 2016.07.18 od 2016.07.19 do 2016.07.21
Tura 3 od 2016.07.19 do 2016.07.21 (do godz. 15) 2016.07.22 od 2016.07.25 do 2016.07.26

Uwaga

Jeżeli kandydat zakwalifikowany na studia na jakimś kierunku złożył już wymagane dokumenty, a w kolejnej turze został zakwalifikowany na inny kierunek, bardziej preferowany, to jego dokumenty zostaną przeniesione bez udziału kandydata.

Jeżeli jednak kandydat, zakwalifikowany w drugiej bądź trzeciej turze, do tej pory nie składał żadnych dokumentów, to ma obowiązek złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 109 w terminie podanym w tabeli 3. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza brak zainteresowania kandydata podjęciem studiów na kierunku, gdzie został zakwalifikowany.

Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »