Limity miejsc

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

  • Automatyka i robotyka
  • Cyberbezpieczeństwo (tylko studia pierwszego stopnia)
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria biomedyczna
  • Telekomunikacja
  • Computer Science (studia w jęz. angielskim)
  • Telecommunications (studia w jęz. angielskim)

Tabela 1. Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni 
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika  150 60
Informatyka 150 30
Inżynieria biomedyczna  45
Telekomunikacja  150 60
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30 30

Uwaga. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się dwa razy w roku, osobno w semestrze zimowym (który rozpoczyna się w październiku), i osobno w semestrze letnim (który rozpoczyna się w lutym). W każdym przypadku kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matur, z uwzględnieniem liczby miejsc. System studiów jest w pełni semestralny, tzn. studenci przyjmowani są co semestr i w każdym semestrze (czy to zimowym, czy letnim) odbywają są zajęcia objęte planem wszystkich semestrów studiów. Wyjątkiem jest kierunek Automatyka i robotyka, Cyberbezpieczeństwo oraz Inżynieria biomedyczna, gdzie studia pierwszego stopnia rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym. Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

Tabela 2. Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni
Automatyka i robotyka  20 20
Elektronika  80 80
Informatyka 80 80
Inżynieria biomedyczna  20 20
Telekomunikacja  80 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 20

Uwaga. Studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynają się co semestr. Limity miejsc, podane w tabeli, dotyczą osobno przyjęć w semestrze zimowym i osobno w semestrze letnim. Rekrutacja odbywa się na specjalności, za wyjątkiem kierunku Automatyka i robotyka i kierunku Inżynieria biomedyczna, gdzie nie ma podziału na specjalności. Przyjęcie na studia drugiego stopnia wiąże się z zakwalifikowaniem na jedną z wymienionych specjalności prowadzoną w jednym z sześciu instytutów Wydziału. Szczegółowe limity przyjęć dla poszczególnych specjalności i instytutów dyplomujących, czyli dla zestawień specjalność-instytut, są określane co semestr. Suma limitów przyjęć dla wszystkich kandydatów na wszystkie specjalności w danym instytucie wynika z możliwości realizacji zadań dydaktycznych przez ten instytut i jest ustalana co semestr przez Dziekana w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

Na studiach niestacjonarnych kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach:

  • Informatyka
  • Elektronika i telekomunikacja