Opis kierunków studiów

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Automatyka i robotyka
 4. Nowy kierunek 2019 r.!!! Cyberbezpieczeństwo
 5. Elektronika
 6. Informatyka
 7. Inżynieria biomedyczna
 8. Telekomunikacja
 9. Computer Science, Telecommunications

W kolejnych artykułach przedstawiono ogólną charakterystykę kształcenia oraz opis kierunków studiów oferowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Każdy opis, oprócz krótkiej prezentacji celów kształcenia na danym kierunku, zawiera informacje o szczególnych kompetencjach osiąganych przez absolwentów oraz informacje o perspektywach zatrudnienia. 

Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oferujemy następujące kierunki studiów:

 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek 2019 r.!!!
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Telekomunikacja
 • Computer Science, Telecommunications (studia w jęz. angielskim)