Progi punktowe

Spis artykułów

 1. Opis kierunków studiów
 2. Ogólna charakterystyka
 3. Progi punktowe
 4. Automatyka i robotyka
 5. Cyberbezpieczeństwo - nowy kierunek od 2019 r.
 6. Elektronika
 7. Informatyka
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria internetu rzeczy - nowy kierunek od 2020 r.
 10. Telekomunikacja
 11. Computer Science, Telecommunications

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych
I stopnia z lat 2015 – 2019 na semestr rozpoczynający się
w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

  

Kierunek

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Min. pkt.

2017

Min. pkt.

2018

Min. pkt.

2019

Automatyka i robotyka 186 186 190 176 193
Cyberbezpieczeństwo*         187
Elektronika 135 137 142 122 130
Informatyka 178 184 184 176 196
Inżynieria biomedyczna 138 139 141 130 147
Telekomunikacja 143 146 149 121 134
Computer Science 124 145 159 158 172
Telecommunications 101 129 120 100 107

*kierunek uruchomiony w roku akademickim 2019/2020