Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 jest możliwość podjęcia studiów III stopnia stacjonarnych w języku polskim lub w języku angielskim,

albo niestacjonarnych w języku angielskim od października 2018 roku - czyli semestru zimowego.

Ze względu na zmiany w systemie studiów doktoranckich zgodne z "Ustawą 2.0" nie będzie prowadzona rekrutacja na semestr letni 2019.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 określa uchwała 195/XLIX/2018 Senatu PW.

Zasady przyjeć, wymagane dokumenty i tryb postepowania zostały opisane na stronie www.

Uchwała nr 195/XLIX/2018 

US nr_195_03_2018 (pdf, 468,17 kB)

Uchwała nr 195/XLIX/2018 załącznik