Kierownicy kierunków

20 września 2019 r. Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Decyzją nr 33/2019 powołał kierowników poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych.

   
Kierownicy kierunków, do końca obecnej kadencji, tj. do 31 sierpnia 2020 r. 

Kierunek: Automatyka i robotyka 
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni tel: +48 22 234 7673
pok. 567
M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
środa, godz. 14:15-16:00 
Kierunek: Cyberbezpieczeństwo
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni tel: +48 22 234 7745
pok. 473
K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl 
wtorek, godz. 13:00-15:00
Kierunek: Elektronika
dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni tel: +48 22 234 7147
pok. 368
l.lukasiak@imio.pw.edu.pl
wtorek, godz. 12:15-14:00
Kierunek: Informatyka 
(studia stacjonarne w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne)
dr hab. inż. Ilona Bluemke tel: +48 22 234 1392
pok. 315
I.Bluemke@ii.pw.edu.pl
środa, godz. 10:00-12:00
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni tel: +48 22 234 5786
pok. 4
W.Smolik@ire.pw.edu.pl
środa, godz. 11:00-12:00
Kierunek: Telekomunikacja 
dr hab. inż. Andrzej Bęben tel: +48 22 234 7836
pok. 336a
A.Beben@tele.pw.edu.pl
piątek, godz. 10:00-12:00
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
(studia niestacjonarne)
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska tel: +48 22 234 7207
pok. 359
E.Piwowarska@elka.pw.edu.pl
wtorek, godz. 13:00-15:00