Opiekunowie dydaktyczni studentów semestrów 1-5

Każdy student stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) pozostaje pod opieką indywidualnego opiekuna naukowego, poczynając od szóstego semestru. Opiekun naukowy zostaje potem kierownikiem pracy dyplomowej studenta na semestrze dyplomowym. Opiekun naukowy pomaga też swoim podopiecznym ustalić indywidualny plan studiów na dwóch ostatnich semestrach studiów. Tak samo, wszyscy studenci stacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskich) pozostają pod opieką indywidualnych opiekunów naukowych, ale w tym przypadku poczynając od pierwszego semestru studiów.

W odniesieniu do studentów semestrów 1-5 studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) rolę opiekunów naukowych pełnią opiekunowie dydaktyczni, wyznaczeni dla całych kierunków studiów bądź specjalności.

Kierunek: Automatyka i robotyka 
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk tel: +48 22 234-76-73
pok.567
M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
czwartek, godz. 14-16
Kierunek: Elektronika
Specjalność: Elektronika i Inżynieria Komputerowa 
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska tel: +48 22 234 7207
pok. 359
E.Piwowarska@elka.pw.edu.pl
poniedziałek, godz. 12-13
czwartek, godz. 12-13
Specjalność: Elektronika i Informatyka w Medycynie 
dr inż. Michał Dziewiecki tel: +48 22 234 3660
pok.63
M.Dziewiecki@ire.pw.edu.pl
poniedziałek, godz.12-14
wtorek, godz.10-12
Kierunek: Informatyka 
mgr inż. Piotr Parewicz tel: +48 694 194 496
pok.321-B
P.Parewicz@elka.pw.edu.pl
(na zwolnieniu)
mgr inż. Rajmund Kożuszek tel: +48 22 234 7853
fax: +48 22 234 6091
e-mail: R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl
(w zastępstwie)
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
dr inż. Piotr Brzeski tel: +48 22 234 7742
pok.422
P.Brzeski@ire.pw.edu.pl
wtorek, godz. 12-14
piątek, godz. 12-14
Kierunek: Telekomunikacja 
mgr inż. Danuta Ojrzeńska - Wójter tel: +48 22 234 7654
pok.476
D.Ojrzenska@elka.pw.edu.pl
wtorek, godz. 10-12
czwartek, godz. 10-12