Plany modelowe

Spis artykułów

  1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
  2. Charakterystyka wymagań programowych
  3. Wymagania programowe
  4. Plany modelowe
  5. Rygory studiowania

Plany modelowe

 

Plany modelowe, określone dla każdego kierunku j specjalności, są propozycją realizacji programu studiów z zachowaniem nominalnego czasu ich trwania, równomiernych obciążeń w kolejnych semestrach i następstwa przedmiotów. Ogólna struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia jest przedstawiona w tabeli 1 i jest taka sama dla wszystkich kierunków i specjalności. Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie są możliwe niewielkie odstępstwa, jeżeli idzie o liczbę punktów ECTS w poszczególnych semestrach, jednak z zachowaniem łącznej liczby tych punktów.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0 0      
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2       2 2  
Przedmioty techniczne 28 26 26 26 28 25 13
 Praktyka           (4)   
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

Oznaczenia: 

ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów

 

Uwaga

Tabele ze szczegółowymi « planami modelowymi » dla poszczególnych kierunków i specjalności są przedstawione w załączniku.