Kierunki studiów i specjalności

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

  
Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, od roku akademickiego 2020/2021, stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku polskim prowadzone są na kierunkach
i specjalnościach:

Studia trwają nominalnie siedem semestrów, a podział na specjalności następuje po czwartym semestrze, za wyjątkiem kierunków automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo oraz inżynieria internetu rzeczy gdzie nie ma podziału na specjalności.

 

Kierunek Automatyka i robotyka

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Automatyka i robotyka
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Kierunek Cyberbezpieczeństwo pierwsza rekrutacja odbędzie się na rok akademicki 2019/2020.

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Cyberbezpieczeństwo 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Kierunek Elektronika 

Dwie specjalności  podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Kierunek Specjalność
Elektronika Elektronika i inżynieria komputerowa
Elektronika i informatyka w medycynie
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Kierunek Informatyka

Dwie specjalności  podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów (od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020).

Kierunek Specjalność
Informatyka Inżynieria oprogramowania
Sztuczna inteligencja
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Kierunek Inżynieria biomedyczna 

Dwie specjalności  podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów (od rekrutacji na rok akademicki 2018/2019).

Kierunek Specjalność
Inżynieria biomedyczna Aparatura medyczna
Informatyka biomedyczna
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

  

Kierunek Inżynieria internetu rzeczy – pierwsza rekrutacja odbędzie się na rok akademicki 2020/2021.

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Inżynieria internetu rzeczy
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

   

Kierunek Telekomunikacja 

Dwie specjalności  podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów (od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020).

Kierunek Specjalność
Telekomunikacja Techniki teleinformatyczne
Techniki bezprzewodowe i multimedia
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim są prowadzone na dwóch kierunkach:

  • Informatyka (ang. Computer Science)
  • Telekomunikacja (ang. Telecommunications)

Studia te są prowadzone w dwóch specjalnościach:

  • Computer Systems and Networks na kierunku Computer Science
  • Telecommunications na kierunku Telecommunications

Studia pierwszego stopnia w języku angielskim trwają 8 semestrów – program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a przydział specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

 

Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim.

kierunek  specjalność
Computer Science, Telecommunications (wspólnie) Computer Systems and Networks  na kierunku Computer Science
Telecommunications na kierunku Telecommunications
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8