Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Java EE ― produkcja oprogramowania
 8. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 9. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 10. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 11. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 12. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 13. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 14. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 15. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń  

Organizator

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji

Adres

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

WWW

http://bezpieczenstwo.tele.pw.edu.pl

Kierownik

dr Piotr Sapiecha

Sekretariat studiów
Honorata Basa
Instytut Telekomunikacji PW
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel. 22 234 5893
e-mail: honorata@tele.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, a w tym poznają metody dotyczące wdrażania, monitoringu i audytu takich systemów, jak również wymagania dotyczące specyfikacji i projektowania w zakresie ich budowy.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zasady naboru

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po opłaceniu opłaty za I semestr, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenie przyjmowane są do 30 września br. przez Portal kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej  https://www.zapisy.pw.edu.pl

Opłaty

8000 zł - opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:
I rata – 4 500 zł przy zapisach na studia,
II rata - 3500 zł przed rozpoczęciem II semestru.

Dodatkowe informacje

Liczba miejsc na studiach: 48, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 10 kandydatów.