Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 3. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 4. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 5. Grafika komputerowa ― metody i narzędzia
 6. Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie
 7. Java EE ― produkcja oprogramowania
 8. Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji
 9. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 10. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla NIE-inżynierów
 11. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 12. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych
 13. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
 14. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 15. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

.

Studia Podyplomowe Systemów Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych (STRIM) są przeznaczone dla osób, które chcą poznać współczesne systemy i sieci transmisji radiowej (systemy komórkowe, sieci bezprzewodowe, systemy transmisji satelitarnej, systemy telewizji i radiofonii cyfrowej) a także podstawy technik multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w sieciach radiowych.

Studia Podyplomowe STRIM pozwalają na uzyskanie aktualnej i w znacznym stopniu praktycznej wiedzy dotyczącej systemów, które już są powszechnie wykorzystywane (GSM, GPRS, UMTS, IEEE 801.11 a/b/g), tych, których wykorzystanie szybko się rozszerza (m.in. WiMAX, DVB-T) i tych, które niebawem zostaną praktycznie wdrożone (np. LTE). Przedstawione zostaną również koncepcje nowych systemów, które dopiero są opracowywane.

Oferta studiów jest skierowana do pracowników firm sektora telekomunikacyjnego i medialnego posiadających przygotowanie zawodowe w zakresie telekomunikacji (i dyscyplin pokrewnych), przedsiębiorców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wyższych zawodowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w ww. dziedzinie. Program Studiów uwzględnia różny stopień przygotowania potencjalnych Słuchaczy. Oferujemy dwa przedmioty o charakterze wprowadzająco-przypominającym, a także - możliwość wybierania przedmiotów z zaproponowanego zestawu.

Studia Podyplomowe Systemów Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych trwają 2 semestry i obejmują ponad 180 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym – po 7 zjazdów w semestrze, na ogół 2 razy w miesiącu: w piątek, sobotę i niedzielę.

Bliższych informacji na temat studiów udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych STRIM, Instytut Radioelektroniki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 424
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 22 234 7829, 22 234 7635
e-mail: strim@ire.pw.edu.pl

Bieżące informacje dotyczące organizacji i programu studiów »