Archiwum ustaleń 2015 / 2016

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2015 / 2016

 

semestr zimowy 2015 / 2016 semestr letni 2015 / 2016
Kalendarz zajęć
Kalendarz_15Z (pdf, 157,99 kB)
 

 

Wybór specjalności
Wybór specjalności 15Z (pdf, 196,77 kB)
Wybór specjalności 16L (pdf, 200,73 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 15Z (pdf, 360,61 kB)
Wybór kierowników IBM 15Z (pdf, 339,15 kB)
Wybór kierowników 16L (pdf, 367,56 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 15Z (pdf, 376,82 kB)
Ankietyzacja zajęć 16L (pdf, 381,64 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 16L (pdf, 199,29 kB)
Rejestracja studentów 16Z (pdf, 145,59 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów