Archiwum ustaleń 2010 / 2011

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010 / 2011

semestr zimowy 2010 / 2011 semestr letni 2010 / 2011
Kalendarz zajęć
Kalendarz 10Z (pdf, 42,95 kB)
Kalendarz 11L (pdf, 51,78 kB)
Oryginalne Zarządzenie Rektora PW
 
semestr zimowy 2010 / 2011 semestr letni 2010 / 2011
Wybór specjalności
Wybór specjalności 10Z (pdf, 41,52 kB)
Wybór specjalności 11L (pdf, 41,56 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2010 / 2011 semestr letni 2010 / 2011
Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 10Z (pdf, 44,58 kB)
Wybór kierowników 11L (pdf, 43,67 kB)
Dotyczy studentów piątego i szóstego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja i na kierunku Informatyka
 
semestr zimowy 2010 / 2011 semestr letni 2010 / 2011
Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 10Z (pdf, 161,99 kB)
Ankietyzacja zajęć 11L (pdf, 215,81 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).
 
semestr zimowy 2010 / 2011 semestr letni 2010 / 2011
Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 10Z (pdf, 45,46 kB)
Rejestracja studentów 11L (pdf, 46,36 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów