Archiwum ustaleń 2011 / 2012

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011 / 2012

semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Kalendarz zajęć
Kalendarz 11Z (pdf, 53,70 kB)
 
Oryginalne Zarządzenie Rektora PW
 
semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Wybór specjalności
Wybór specjalności 11Z (pdf, 30,35 kB)
Wybór specjalności 12L (pdf, 30,33 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 11Z (pdf, 31,10 kB)
Wybór kierowników IBM 11Z (pdf, 33,95 kB)
Wybór kierowników 12L (pdf, 31,06 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 11Z (pdf, 185,09 kB)
Ankietyzacja zajęć 12L (pdf, 168,03 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).
 
semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 11Z (pdf, 47,65 kB)
Rejestracja studentów 12L (pdf, 41,54 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów
 
semestr zimowy 2011 / 2012 semestr letni 2011 / 2012
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale