Archiwum ustaleń 2013 / 2014

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2013 / 2014

semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Kalendarz zajęć
Kalendarz_13Z (pdf, 144,05 kB)
Kalendarz_14L (pdf, 150,14 kB)
 
semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Wybór specjalności
Wybór specjalności 13Z (pdf, 140,69 kB)
Wybór specjalności 14L (pdf, 139,87 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 13Z (pdf, 204,57 kB)
Wybór kierowników IBM 13Z (pdf, 235,22 kB)
Wybór kierowników 14L (pdf, 205,60 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Ankietyzacja zajęć
 
Ankietyzacja zajęć 14L (pdf, 305,23 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).
 
semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale
 
semestr zimowy 2013 / 2014 semestr letni 2013 / 2014
Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 14L (pdf, 142,35 kB)
Rejestracja studentów 14Z (pdf, 142,70 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów