Archiwum ustaleń 2014 / 2015

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2014 / 2015

semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Kalendarz zajęć
Kalendarz_14Z (pdf, 152,17 kB)
Kalendarz_15L (pdf, 149,33 kB)
 
semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Wybór specjalności
Wybór specjalności 14Z (pdf, 142,43 kB)
Wybór specjalności 15L (pdf, 143,35 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór kierowników 14Z (pdf, 208,87 kB)
Wybór kierowników IBM 14Z (pdf, 238,34 kB)
Wybór kierowników 15L (pdf, 208,53 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 
semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Ankietyzacja zajęć
Ankietyzacja zajęć 14Z (pdf, 318,33 kB)
Ankietyzacja zajęć 15L (pdf, 317,74 kB)
Dotyczy wszystkich studentów
Ankieta oceny przedmiotu (pdf, 38,96 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).
 
semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale
 
semestr zimowy 2014 / 2015 semestr letni 2014 / 2015
Rejestracja studentów
Rejestracja studentów 15L (pdf, 144,51 kB)
Rejestracja studentów 15Z (pdf, 143,61 kB)
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów