Plan zajęć

Uwagi dotyczące planu zajęć: terminów zajęć, sal, itp. prosimy kierować do dra inż. Jerzego Jędrachowicza.

W planie zajęć mogą być nanoszone poprawki - w pierwszych tygodniach zajęć prosimy kontrolować jego aktualność.

Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prezentacji planu zajęć: zauważonych błędów, niedoróbek, czy też propozycje udoskonaleń prosimy kierować do mgr inż. Jerzego Sobczyka.

Plany wg grup - semestr letni 2015 / 2016

Plany wzorcowe dla grup studenckich.

Plany wg klas - semestr letni 2015 / 2016

Plany zajęć dla klas programowych bez podziału na kierunki i specjalności.

Plany wg kierunków i specjalności - semestr letni 2015 / 2016

Plany zajęć dla klas programowych z podziałem na kierunki i specjalności.

Terminarz - semestr letni 2015 / 2016

Układanie własnego terminarza.

Objaśnienia

Objaśnienia symboli i oznaczeń używanych w planie.

Plany wg jednostek organizacyjnych - semestr letni 2015 / 2016

Wykazy zajęć dla jednostek organizacyjnych.