Ustalenia 2017/2018

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2017 / 2018

 

semestr zimowy 2017 / 2018 semestr letni 2017 / 2018
Kalendarz zajęć
Kalendarz_17Z (pdf, 295,56 kB)
KALENDARZ_18L (pdf, 191,55 kB)

 

Wybór specjalności
Wybór specjalności_17Z (pdf, 444,89 kB)
Wybór specjalności_18L (pdf, 459,43 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Wybór Kierowników_17Z (pdf, 1,01 MB)
Wybór Kierowników IBM_17Z (pdf, 694,76 kB)
Wybór Kierowników_18L (pdf, 995,17 kB)
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
   
Dotyczy wszystkich studentów
Ankietyzacja zajęć 18L (pdf, 345,44 kB)
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowgo systemy ankietyzacji studentów).

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów