Ustalenia 2019/2020

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2019/2020

 

  semestr letni 2019/2020
Egzamin dyplomowy

  

semestr zimowy 2019/2020 semestr letni 2019/2020
Kalendarz zajęć
https://studia.elka.pw.edu.pl/PL/19Z/-/cal/ http://studia2.elka.pw.edu.pl/pl/20L/-/cal/

 

Wybór specjalności
19Z_Wybór specjalności (pdf, 439,94 kB)
20L_Wybór specjalności (pdf, 302,90 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
   
Dotyczy wszystkich studentów
 
Dotyczy prowadzących, którzy preferują papierową formę zasięgania opinii studentów - do wykorzystania przez wszystkich chętnych. Wzór ankiety (projekt wydziałowego systemu ankietyzacji studentów).

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów