Ubezpieczenie zdrowotne

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony u swoich rodziców, tak wiec studenci, którzy ukończyli 26 lat, nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w dziekanacie ds. studenckich (pok.119) i wypełnić formularz ZUS ZZA. Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ich ubezpieczenia.
Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca. 

Studenci obcokrajowcy (polskiego pochodzenia, mieszkańcy z Unii Europejskiej) powinni w pierwszych dniach rozpoczęcia semestru zgłosić się do w/w dziekanatu i dostarczyć następujące dokumenty: wypełniony formularz ZUS ZZA, xero paszportu, zaświadczenie z konsulatu/ambasady o pochodzeniu polskim. Posiadanie Karty Polaka nie jest potwierdzeniem pochodzenia polskiego. Pozostali obcokrajowcy, którzy chcą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego powinni zgłosić się z zaświadczeniem o studiowaniu do NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 podpisać odpowiednią umowę, zgodnie, z którą, będą zobowiązani opłacać miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 47zł.

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz oświadczenie