WEITI » Studia »

Szczegółowe informacje o studiach

Przedmioty

Przedmioty są klasyfikowane na wiele sposobów. Na przykład, klasy tematyczne grupują przedmioty według obszarów tematycznych, przy czym każdy przedmiot powinien znaleźć się w jednej i tylko jednej klasie tematycznej. Natomiast klasy programowe grupują przedmioty pod kątem ich użycia w programach studiów, przy czym każdy przedmiot powinien znaleźć się w przynajmniej jednej klasie programowej, ale niekoniecznie tylko jednej. Do przeglądania przedmiotów według tematyki bardziej nadają się klasy tematyczne. Natomiast do weryfikacji programów studiów używa się raczej klas programowych.

Plany, programy, rygory

Wymagania, stawiane studentom na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, są określone, m.in., przez programy oraz rygory studiów. Plany modelowe są propozycją realizacji programu studiów w rozłożeniu na określoną liczbę semestrów.

Deklarowanie zajęć z języka obcego (USOS)

Wyjaśnienia dotyczące deklarowania zajęć z języka obcego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia.