Punkty ECTS

Spis artykułów

 1. Wskaźniki
 2. Punkty ECTS (i)
 3. Punkty semestralne
 4. Punkty skumulowane
 5. Średnia semestralna
 6. Średnia skumulowana

 

Punkty ECTS uzyskane za zaliczenie przedmiotu

 

Za zaliczenie każdego przedmiotu student uzyskuje efektywną liczbę punktów ECTS (i), która jest wyliczana w następujący sposób.

Każdemu przedmiotowi jest przyporządkowana liczba punktów ECTS. Efektywna liczba punktów ECTS dla danego przedmiotu jest w większości przypadków równa liczbie punktów ECTS. Różnica występuje jedynie w przypadku, gdy student zaliczył poprzednio któryś z przedmiotów podobnych (lista przedmiotów podobnych jest jednym z atrybutów przedmiotu), wówczas efektywna liczba punktów ECTS jest wynikiem zmniejszenia liczby punktów ECTS o liczbę punktów wspólnych dla pary przedmiotów podobnych.

W przypadku zaliczenia dwóch przedmiotów podobnych w tym samym semestrze, dla potrzeb wyznaczenia efektywnej liczby punktów ECTS, jeden z tych przedmiotów jest traktowany jako zaliczony „poprzednio”.

Efektywna liczba punktów ECTS (i) za zaliczenie przedmiotu i jest obliczana następująco:

 1. ECTS (i) = l_ects (i),
  jeżeli POD (i) jest zbiorem pustym,
 2. ECTS (i) = l_ects (i) – max {red (i , j) | j € POD (i)},
  jeżeli POD (i) nie jest zbiorem pustym,

  gdzie:
  l_ects (i) – liczba punktów ECTS dla przedmiotu i,
  POD (i) – zbiór przedmiotów podobnych do przedmiotu i, zaliczonych poprzednio przez studenta,
  red (i , j) – liczba wspólnych punktów ECTS dla pary przedmiotów podobnych i oraz j.