Punkty ECTS uzyskane w semestrze

Spis artykułów

  1. Wskaźniki
  2. Punkty ECTS (i)
  3. Punkty semestralne
  4. Punkty skumulowane
  5. Średnia semestralna
  6. Średnia skumulowana

 

Punkty ECTS uzyskane w semestrze

 

Liczba punktów ECTS uzyskanych w semestrze studiów jest obliczana następująco:

gdzie:

I – zbiór wszystkich przedmiotów, na które student był zapisany w danym semestrze,

ECTS (i) – Punkty ECTS uzyskane za zaliczenie przedmiotu i,

zal (i) = 1 jeżeli ocena (i) ≥ 3,0 lub ocena (i) = zaliczony,
zal (i) = 0 jeżeli ocena (i) = brak lub ocena (i) = 2 lub ocena (i) = niezaliczony.