Średnia semestralna

Spis artykułów

  1. Wskaźniki
  2. Punkty ECTS (i)
  3. Punkty semestralne
  4. Punkty skumulowane
  5. Średnia semestralna
  6. Średnia skumulowana

 

Średnia semestralna

 

Średnia semestralna jest obliczana następująco:

gdzie:

I – zbiór wszystkich przedmiotów, na które student był zapisany w danym semestrze, z wyjątkiem przedmiotów ocenianych wg skali zaliczony-niezaliczony,

ECTS (i) – punkty ECTS uzyskane za zaliczenie przedmiotu i,

ocena (i) ocena uzyskana z przedmiotu i