Średnia skumulowana

Spis artykułów

  1. Wskaźniki
  2. Punkty ECTS (i)
  3. Punkty semestralne
  4. Punkty skumulowane
  5. Średnia semestralna
  6. Średnia skumulowana

 

Średnia skumulowana od początku studiów

 

Średnia skumulowana (od początku studiów) jest liczona następująco:

gdzie:

I – zbiór wszystkich przedmiotów, na które student był zapisany, z wyjątkiem przedmiotów ocenianych wg skali zaliczony-niezaliczony;
przedmiot odrabiany wielokrotnie wskutek niezaliczenia jest liczony tyle razy, ile razy był odrabiany,

ECTS (i) – punkty ECTS uzyskane za zaliczenie przedmiotu i,

ocena (i) ocena uzyskana z przedmiotu i