Erasmus+

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Bilateral Agreements and Exchange Students
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 8. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Wprowadzenie

ERASMUS to program Unii Europejskiej obejmujący całą sferę edukacji. Jego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania na wszystkich poziomach. Program propaguje m.in. uczenie się przez całe życie, naukę jezyków obcych, wprowadzanie innowacji do nauczania oraz międzynarodową wymianę osób uczestniczących w procesie edukacji i kształcenia. Program ERASMUS+ skierowany jest do szkolnictwa wyższego. Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.