Obsługa Programu Erasmus+

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Obsługa programu Erasmus+

 • Programem międzynarodowej wymiany studentów Erasmus na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych zajmuje się Biuro Współpracy Międzynarodowej.
 • Nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z uczelniami partnerskimi oraz koordynacją działań umożliwiających wyjazdy studentów Wydziału za granicę jak też organizowaniem warunków przyjęcia studentów zagranicznych na Wydziale zajmuje się Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów.
 • Obsługą transferu zaliczeń uzyskanych przez studentów podczas studiów za granicą zajmuje się Dziekanat.
 • Podpisywaniem umów finansowych z wyjeżdżającymi studentami oraz rozliczaniem ich wyjazdów po powrocie z wymiany międzynarodowej zajmuje się Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych.

 

Obsługa programu Erasmus+ na Wydziale

   
  Biuro Współpracy Międzynarodowej
 
 mgr inż. Małgorzata Domańska
 pokój: 158 Poniedziałek - Piątek 9:00-15:00
 tel.: +48 22 234 5775
 fax: +48 22 234 5885
 e-mail.1: inter@elka.pw.edu.pl
 e-mail.2: M.Domanska@elka.pw.edu.pl
 
  Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów 
 
 dr inż. Dariusz Turlej 
 pokój: 158, Wtorek 11:00-12:00; Czwartek 11:00-12:00
 tel.: +48 22 234 5775 
 fax: +48 22 234 5885
 e-mail.1: inter@elka.pw.edu.pl
 e-mail.2: D.Turlej@elka.pw.edu.pl
 
  Dziekanat
 
 Alicja Stolarczyk 
 pokój: 158 Poniedziałek - Piątek 9:00-15:00 
 tel.: +48 22 234 3673
 fax: +48 22 234 5885
 e-mail.1: inter@elka.pw.edu.pl
 e-mail.2: A.Stolarczyk@elka.pw.edu.pl 

 

Obsługa programu Erasmus+ na Uczelni 

   Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych
 
 mgr Agnieszka Bursztyńska
 Budynek Biurowy, klatka B, 6. piętro, pokój: L-3
 ul. Noakowskiego 18/20.
 00-668 Warszawa,
 tel.: +48 22 234 5115 
 fax: +48 22 629 8009
 e-mail: ABurszynska@cwm.pw.edu.pl