Rekrutacja studentów na wyjazdy

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Procedura ubiegania się o wyjazdy w ramach programu Erasmus+

 

Harmonogram działań

 1. Ogłoszenie listy uczelni partnerskich oferujących miejsca dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych: 1 marca 2019 r. 
 2. Składanie podań przez studentów ubiegających się o wyjazdy: od 1 do 31 marca 2019 r. 
 3. Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych na wyjazdy: 9 kwietnia 2019 r. 
 4. Wysyłanie podań o przyjęcie studentów do uczelni partnerskich: w terminach wymaganych przez te uczelnie.

Uwaga!
Szczegółowy harmonogram działań związanych z rekrutacją znajduje się w ogłoszeniu umieszczonym w aktualnościach:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Aktualności»

 

Ustalenia szczegółowe

 1. O wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą się ubiegać studenci, którzy w momencie wyjazdu będą zarejestrowani, co najmniej na drugim roku studiów.
 2. Jedynym dokumentem wymaganym od studentów ubiegających się o wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus jest wypełniony formularz podania studenta ubiegającego się o wyjazd, który należy wydrukować i podpisać po wypełnieniu zgłoszenia w portalu USOS-web.
 3. Podania studentów ubiegających się o wyjazd należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej, pok. 158 w wyżej podanym terminie.
 4. Kwalifikacja kandydatów odbędzie się zgodnie z uczelnianymi zasadami programu Erasmus, w szczególności – pierwszeństwo mają studenci, którzy sami zainicjowali podpisanie umowy z uczelnią zagraniczną i uzyskali wstępną akceptację przyjęcia na tej uczelni oraz studenci rekomendowani przez opiekunów umów, w ramach których są przygotowywane projekty związane z tematyką prac badawczych prowadzonych przez opiekunów.
 5. Studenci zakwalifikowani na wyjazdy są zobowiązani nawiązać kontakt z uczelnią partnerską w celu przygotowania w terminie dokumentów wymaganych przez tę uczelnię, w szczególności planu studiów za granicą.
 6. W przypadku rezygnacji studentów zakwalifikowanych na wyjazdy lub w przypadku podpisania nowych umów może zostać przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.

Bardziej szczegółowych informacji dotyczących wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ udzielają opiekunowie umów i osoby związane z obsługą programu Erasmus+.