Umowy dwustronne i wymiana studentów

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Umowy dwustronne i wymiana studentów

Wymiana studentów jest organizowana głównie w ramach programu Erasmus, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone. Co rok Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych odnawia umowy dwustronne z zagranicznymi uczelniami partnerskimi i nawiązuje nowe kontakty z nowymi partnerami. Z każdym rokiem coraz większa liczba studentów ma możliwość odbycia części studiów za granicą. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się corocznie na początku semestru letniego i dotyczy zarówno wyjazdów na semestr zimowy, jak też semestr letni następnego roku akademickiego.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby zapoznali się z listą uczelni partnerskich. Zachęcamy studentów, aby obejrzeli listę tych, którzy już studiowali za granicą. Na pewno warto przeczytać ich wspomnienia, a potem zdecydować, czy pójść ich śladem!

 

Uwaga