Składanie deklaracji semestralnych

Spis artykułów

 1. Zapisy na przedmioty
 2. Zasady zapisów
 3. Składanie deklaracji semestralnych
 4. Statystyki zgłoszeń

Składanie deklaracji semestralnych i procedura zapisów na przedmioty

 

Studenci studiów stacjonarnych (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) składają deklaracje semestralne przez Internet. Deklaracje te są zapisywane i przechowywane w systemie obsługi studiów USOS.

 

Składanie deklaracji semestralnych przez Internet

Aby użyć systemu, który umożliwia składanie i modyfikowanie deklaracji semestralnych należy przejść pod adres:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=logowaniecas/index

a następnie uzyskać dostęp do swoich danych w systemie obsługi studiów USOS podając: identyfikator i hasło zgodnie ze stanem konta w Systemie Uwierzytelniania Politechniki Warszawskiej. 

Przy wypełnianiu deklaracji stosuje się następujące rozwiązania proceduralne i techniczne:

 • Weryfikacja tożsamości studentów odbywa się przez System Uwierzytelniania Politechniki Warszawskiej w oparciu o konta studentów przechowywane w tym systemie (tak więc w interesie studentów leży dopilnowanie aktualności tych kont);
 • Składanie deklaracji semestralnych jest możliwe jedynie w określone dni:
  • w semestrze zimowym: w ostatnich tygodniach zajęć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej,
  • w semestrze letnim: w ostatnich tygodniach zajęć do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej;
 • Studenci, którzy mają opiekunów naukowych, mają obowiązek wcześniejszego uzgodnienia deklaracji semestralnych ze swoimi opiekunami.

 

Składanie poprawek do deklaracji semestralnych przez Internet

Podczas zapisów uzupełniających, w czasie trzech pierwszych dni semestru, studenci studiów stacjonarnych mogą wnosić poprawki do swoich deklaracji semestralnych przez Internet, bez pośrednictwa dziekanatu lub sekretariatów dydaktycznych instytutów, jednak przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasad zapisów na przedmioty. Stosuje się przy tym następujące rozwiązania proceduralne i techniczne:

 • Weryfikacja tożsamości studentów odbywa się poprzez System Uwierzytelniania Politechniki Warszawskiej w oparciu o konta studentów przechowywane w tym systemie (tak więc w interesie studentów leży dopilnowanie aktualności tych kont);
 • Składanie deklaracji uzupełniających jest możliwe jedynie w określone dni. Są to trzy kolejne dni w semestrze, poczynając od pierwszego, a kończąc na trzecim dniu:
  od godz. 18:20 dnia poprzedniego do godz. 14:00;
 • Czwarty dzień semestru jest ostatnim dniem zapisów uzupełniających na przedmioty . W tym dniu poprawki przyjmowane są tylko w dziekanacie i stosuje się wtedy zasadę "kto pierwszy - ten lepszy", to znaczy studenci zapisywani są na przedmioty na bieżąco, w kolejności zgłoszeń i w miarę wolnych miejsc.

 

Dopuszczalny zakres poprawek

W czasie zapisów uzupełniających obowiązują ograniczenia wynikające z zasad zapisów na przedmioty. W szczególności:

 • Studenci nie mogą usuwać z deklaracji przedmiotów, na które są już zapisani;
 • Studenci mogą dopisywać nowe przedmioty do deklaracji;
 • Studenci mogą dowolnie modyfikować deklaracje przedmiotów, na które nie zostali jeszcze zapisani;
 • Studenci mogą usuwać deklaracje przedmiotów, na które nie zostali zapisani.

 

Uwagi

 1. Moment wniesienia poprawek do deklaracji semestralnych, w danym dniu, nie ma wpływu na wyniki zapisów na przedmioty, gdyż procedura zapisów uzupełniających jest uruchamiana (a tym samym zapisy na przedmioty dokonują się) na podstawie poprawek do deklaracji zebranych w ciągu całego dnia. Ponadto, przy zapisach uzupełniających stosowane są te same zasady co przy zapisach właściwych - dokonanych w przeddzień rozpoczęcia semestru - z tym zastrzeżeniem, że studenci raz zapisani na dany przedmiot nie są z niego wypisywani nawet jeżeli w zapisach uzupełniających pojawią studenci o wyższych preferencjach (np. z wyższą średnią ocen).
 2. Po zweryfikowaniu tożsamości studenta przeglądarka działa w imieniu tego studenta aż do jej zamknięcia; tak więc pozostawienie otwartej przeglądarki (po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika) umożliwia każdemu dokonywanie przy jej użyciu działań w imieniu tego studenta. Kończąc pracę należy zamykać przeglądarkę ; ponowne jej uruchomienie umożliwia weryfikację tożsamości kolejnego studenta;