Praktyki i Praca

  

Władze Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przywiązują dużą wagę do praktycznych aspektów kształcenia studentów naszego Wydziału i popierają wszelką współpracę studentów z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Szczególnie cenną formą takiej współpracy są praktyki studenckie, w trakcie których studenci wykonują zadania powierzone przez instytucję inną niż Uczelnia. W czasie realizacji tych zadań studenci spotykają się takimi problemami praktycznymi, jakie będą rozwiązywać w przyszłej pracy.

 

Praktyki dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami.

 

 

Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich entuzjazm, pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb.

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jest prowadzonych szereg działań mających na celu ożywienie współpracy między studentami, a potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Są to:

- praktyki obowiązkowe,

- praktyki dobrowolne,

- Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

 

 

Ponadto dla ułatwienia nawiązania kontaktu między potencjalnymi praktykodawcami i praktykantami oraz pracodawcami i pracownikami, przyjmujemy i publikujemy, na stronie WWW Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dziale „Praktyki, praca”, ogłoszenia przedsiębiorstw i instytucji o ich potrzebach dotyczących praktykantów lub pracowników oraz studenckie zgłoszenia na praktykę lub do pracy. Oferty są szeregowane w kolejności zgłoszeń.

Publikujemy również informacje o możliwościach ubiegania się o interesującą praktykę lub pracę w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie zgłosiły ofert. Informacje o możliwościach praktyki lub pracy przedsiębiorstwach, które nie zgłosiły ofert są publikowane w porządku alfabetycznym.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.