Spotkania z pracodawcą

Celem cyklu jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy i sprawnego poruszania się po tym rynku oraz nawiązywania kontaktów z praktykodawcami i pracodawcami. Seminaria odbywają się w ustalony wczęsniej dzień tygodnia najbardziej odległy od weekendu, kiedy nasze myśli mogą najbardziej skupić się na pracy, zwykle w godzinach od 1615 do 1800, w auli 133, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W ramach cyklu, przewidywane są spotkania z specjalistami wszelkich dziedzin pozwalających kształtować umiejętności przydatne w trakcie poszukiwania praktyki lub pracy, przedstawicielami firm rekrutacyjnych oraz reprezentantami przedsiębiorstw/instytucji oferujących praktyki lub pracę dla elektroników i informatyków. Seminariom będą okazjonalnie towarzyszyć całodniowe imprezy promujące praktyki lub pracę organizowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa/instytucje w holu Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przed aulą 133.

Seminaria są przeznaczone głownie dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zaproszeni są również studenci innych wydziałów, ponieważ wiedza i umiejętności przydatne na rynku pracy w małym stopniu zależą od specjalności, a pracodawcy często poszukują nie tylko elektroników, czy informatyków, ale również specjalistów z innych dziedzin.

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw/instytucji oferujących praktyki lub pracę dla elektroników lub informatyków do uczestnictwa w seminariach i imprezach promocyjnych.