Instytut Informatyki

Strona WWW Instytutu: http://www.ii.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7432
e-mail J.Arabas@ii.pw.edu.pl 
pok. 204
Zastępca Dyrektora ds Naukowych 
 dr hab. inż. Paweł Wawrzyński
tel. +48 22 234 7432
e-mail P.Wawrzynski@ii.pw.edu.pl 
pok. 204
Zastępca Dyrektora ds Dydaktycznych 
 mgr inż. Rajmund Kożuszek
tel. +48 22 234 7853
e-mail R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl 
pok. 205
Sekretariat Instytutu 
 Bożenna Skalska
 Ewa Sztyber
tel. +48 22 234 7432
fax +48 22 234 6091
e-mail sekretariat@ii.pw.edu.pl 
pok. 204
Sekretariat Dydaktyczny
 Wiesława Duszyńska
 Elżbieta Styczek
tel. +48 22 234 7853
fax +48 22 234 6091
e-mail W.Duszynska@ii.pw.edu.pl 
e-mail E.Styczek@ii.pw.edu.pl 
pok. 205
Pełnomocnik Kwestora 
 mgr Joanna Konczak
tel./fax +48 22 825 5818
tel. +48 22 234 7664
e-mail J.Konczak@ii.pw.edu.pl 
pok. 142
Biblioteka Instytutu
 mgr Krystyna Sosnowska
tel. +48 22 234 7304
pok. 138

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: