Instytut Systemów Elektronicznych

Strona WWW Instytutu: http://www.ise.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW 
tel: +48 22 825 3709
tel: +48 22 234 7744
tel: +48 22 234 3657
fax: +48 22 825 2300 
e-mail: T.Starecki@ise.pw.edu.pl
pok. 217, 268
Sekretariat Dyrektora
Patrycja Hojczyk
tel: +48 22 234 7744
tel: +48 22 825 3709
fax: +48 22 825 2300
e-mail: ise@ise.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 217
Zastępca Dyrektora ds Naukowych
dr inż. Krzysztof Czuba 
tel: +48 22 234 5110
tel: +48 22 234 5006
tel: +48 22 825 3709
fax: +48 22 825 2300
e-mail: K.Czuba@ise.pw.edu.pl
pok. 217, 256
Sekretariat
mgr Danuta Sobczak-Bartosiewicz
tel: +48 22 825 3709 
tel: +48 22 234 5110 
tel: +48 22 234 7744 
fax: +48 22 825 2300 
e-mail: d.bartosiewicz@elka.pw.edu.pl
pok. 217 
Zastępca Dyrektora ds Dydaktycznych 
dr hab. inż. Piotr Z. Wieczorek
tel: +48 22 234 7730
tel: +48 22 234 7336
fax: +48 22 825 2300 
e-mail: P.Z.Wieczorek@elka.pw.edu.pl
pok. 221, 259 
Sekretariat Dydaktyczny
Barbara Kozielewska
tel. +48 22 234 7730;
e-mail: b.kozielewska@ise.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki, pok. 221
Pełnomocnik Kwestora 
Katarzyna Gorzelańczyk 
tel: +48 22 234 7334
e-mail:K.Gorzelanczyk@elka.pw.edu.pl 
Gmach Elektroniki, pok. 222 

Pracownicy Instytutu

 W skład Instytutu wchodzą: