WEITI » Wydział »

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016-2020

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
inż. Leszek Putkowski
(powołany decyzją nr 31/2017 Dziekana WEiTI z dn. 14 grudnia 2017)
tel. 22 234 3664
pok. 200
e-mail: l.putkowski@elka.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Radiologicznej
dr inż. Grzegorz Domański
(powołany decyzją nr 25/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7626
pok. 61
e-mail: g.domanski@ire.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Studenckich Naukowych
prof. Andrzej Jakubiak 
(powołany decyzją nr 27/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7898
pok. 514
e-mail: a.jakubiak@tele.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Pracy Laserów
dr inż Piotr Warda
(powołany decyzją 22/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7772
pok. 121 (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa)
e-mail: P.Warda_NO_SPAM_@elka.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Jerzy Kalenik
(powołany decyzją nr 21/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7779
pok. 423A
e-mail: j.kalenik@imio.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Infrastruktury Informatycznej
dr inż. Robert Kurjata 
(powołany decyzją nr 26/2016 z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7626
pok. 61
e-mail: R.Kurjata@ire.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
mgr Grzegorz Mańko 
(powołany decyzją nr 20/2016 z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 6155
pok. 200
e-mail: g.manko@elka.pw.edu.pl
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
prof. Andrzej  Pfitzner
(powołany decyzją nr 24/2016 Dziekana WEiTi z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7207, 22 234 7819
pok. 360
e-mail: a.pfitzner@imio.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
doc. dr inż. Roman Podraza
(powołany decyzją nr 19/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7995
pok. 206A
e-mail: r.podraza@ii.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
lic. Marta Rudnicka
(powołany decyzją nr 14/2019 Dziekana WEiTI z dn. 28 lutego 2019)
tel. 22 234 5101
pok. 101
e-mail: m.rudnicka@elka.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Wieczorowych na Kierunku Elektronika i Telekomunikacja
dr hab. inż. Kajetana Snopek
(powołana decyzją nr 23/2016 Dziekana WEiTI z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7713
pok. 443
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów
dr inż. Dariusz Turlej
(powołany decyzją nr 18/2016 Dziekana WEiTI z dnia 5 września 2016)
tel. 22 234 7995
pok. 206 A
e-mail: d.turlej@ii.pw.edu.pl