WEITI » Wydział »

Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2016-2020

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
inż. Leszek Putkowski
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 31/2017, z dn. 14 grudnia 2017)
tel. 22 234 3664
e-mail L.Putkowski@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Radiologicznej
dr inż. Grzegorz Domański
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 25/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7626
e-mail G.Domanski@ire.pw.edu.pl
pok. 61
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Pracy Laserów
dr inż. Piotr Warda
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 22/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7772
e-mail 
P.Warda_NO_SPAM_@elka.pw.edu.pl
pok. 121 (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ul. Koszykowa 75)
Pełnomocnik Dziekana ds. Infrastruktury Informatycznej
dr inż. Robert Kurjata 
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 26/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7626
e-mail R.Kurjata@ire.pw.edu.pl
pok. 61
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
mgr Grzegorz Mańko 
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 20/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 6155
e-mail G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
lic. Marta Rudnicka
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 14/2019, z dn. 28 lutego 2019)
tel. 22 234 5101
e-mail M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl
pok. 101
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
prof. Andrzej  Pfitzner
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 24/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7207, 22 234 7819
e-mail A.Pfitzner@imio.pw.edu.pl
pok. 360
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Studenckich Naukowych
prof. Andrzej Jakubiak 
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 27/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7898
e-mail A.Jakubiak@tele.pw.edu.pl
pok. 514
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Jerzy Kalenik
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 21/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7779
e-mail J.Kalenik@imio.pw.edu.pl
pok. 423a
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
doc. dr inż. Roman Podraza
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 19/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7995
e-mail R.Podraza@ii.pw.edu.pl
pok. 206a
Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów
dr inż. Dariusz Turlej
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 18/2016, z dnia 5 września 2016)
tel. 22 234 7995
e-mail D.Turlej@ii.pw.edu.pl
pok. 206a
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Wieczorowych
na Kierunku Elektronika i Telekomunikacja
dr hab. inż. Kajetana Snopek
(Decyzja Dziekana WEiTI, nr 23/2016, z dn. 5 września 2016)
tel. 22 234 7713
e-mail K.Snopek@ire.pw.edu.pl
pok. 443