Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
24. 19.12.2017 12:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Janusz Kulpa Metody syntezy optymalnych sygnałów w radarach szumowych dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof PW
Pobierz plik (pdf, 5,02 MB)
23. 12.12.2017 09:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Maciej Trochimiuk Optymalizacja predykacji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 17,12 MB)
22. 05.12.2017 10:30
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Jerzy Jegier Synteza odwracalnych układów logicznych oparta na wyrażeniach PPRM dr hab. inż. Paweł Kerntopf, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 5,34 MB)
21. 21.11.2017 10:00
Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
mgr inż. Łukasz Błaszczyk Algebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów z elementami teorii oszczędnego próbkowania dr hab. inż. Kajetana Snopek
Pobierz plik (pdf, 6,10 MB)
20. 07.11.2017 09:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż Łukasz Dąbała Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, PW
Pobierz plik (pdf, 7,21 MB)
19. 19.10.2017 10:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Stanisław Rzewuski Passive target detection and localization using low power WIFI transmitters as iluuminators prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, PW
Pobierz plik (pdf, 7,43 MB)
18. 10.10.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż Antonina Geras Analiza właściwości nowych konstrukcji otwartych fotoakustycznych komór Helmholtza dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,37 MB)
17. 10.10.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Tomasz Borowski Analiza możliwości realizacji pomiarów fotoakustycznych w układzie generatora fotoakustycznego dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 5,87 MB)
16. 22.06.2017 12:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Dominik Tanous Modelling of transport of charge carriers in the metal-insulator-semiconductor structures with nanocrystals embedded in the insulator layer prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak , PW
Pobierz plik (pdf, 6,33 MB)
15. 13.06.2017 10:30
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Konrad Markowski Metody kształtowania właściwości spektralnych przewężanych struktur braggowskich wykazujących efekt Fabry-Perota dr hab. inż. Kazimierz Jędrzejewski, PW
Pobierz plik (pdf, 10,17 MB)
14. 13.06.2017 09:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Stefan Korolczuk Optymalizacja algorytmów oraz sprzętowej realizacji cyfrowego układu rozróżniania promieniowania neutronowego i gamma na podstawie kształtów rejestrowanych impulsów prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, PW
Pobierz plik (pdf, 7,80 MB)
13. 12.06.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Kamil Żbikowski Konstrukcja funkcji kary dla klasyfikatorów SVM w automatycznych strategiach inwestycyjnych prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, PW
Pobierz plik (pdf, 6,83 MB)
12. 06.06.2017 10:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ-półprzewodnik prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, WAT
Pobierz plik (pdf, 9,62 MB)
11. 13.04.2017 10:00
Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
mgr inż. Tymoteusz Ciuk Application of epitaxial graphene layers on silicon carbide in the technology of semiconductor devices prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, PW
Pobierz plik (pdf, 7,31 MB)
10. 11.04.2017 10:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Marcin Pawłowski Lightweight, scalable and manageable link-layer authentication for security of the process of acquiring network access for the Internet of Things devices prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek UJ
Pobierz plik (pdf, 6,36 MB)

Zobacz także