Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
19. 19.11.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Marek Adamek Rozwój aplikacji logik temporalnych w zastosowaniach informatycznych prof. dr hab. inż. Jan Mulawka, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,87 MB)
18. 05.11.2019 12:00
sala 116
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski Badanie uwarunkowań realizacji w druku strumieniowym wybranych struktur antenowych dla układów pozyskiwania energii dr hab inż. Jerzy Potencki, prof uczelni Politechnika Rzeszowska
Pobierz plik (pdf, 4,45 MB)
17. 05.11.2019 10:00
sala 116
mgr inż. Michał Marzęcki Opracowanie konstrukcji i parametrów technologicznych zintegrowanego detektora punktu rosy możliwego do wykonania w technice druku prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz, Politechnika Warszawska; prom. pom.: dr inż. Grzegorz Tarapata, PW
Pobierz plik (pdf, 7,78 MB)
16. 17.09.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Tomasz Michno Metoda wyszukiwania obrazów w multimedialnych bazach danych poprzez identyfikację obiektów opisywanych za pomocą przybliżonych szkiców dr hab. inż. Roman Deniziak prof. uczelni, Politechnika Świętokrzyska
Pobierz plik (pdf, 12,16 MB)
15. 10.09.2019 11:00
sala 116
mgr Szymon Kijas Decyzje architektoniczne w ewolucji systemów o architekturze usługowej prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak, Politechnika Warszawska (powołany 26.03.2019 r.), prof. dr hab. inż. Krzysztof Sacha, PW
Pobierz plik (pdf, 9,55 MB)
14. 02.09.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Damian Gromek Wykorzystanie emisji cyfrowych jako źródła oświetlenia dla pasywnego radaru z syntetyczną aparaturą prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,55 MB)
13. 25.07.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Artur Gromek Niekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,82 MB)
12. 18.06.2019 13:00
sala 116
mgr inż. Mateusz Trokiewicz Iris recognition methods resistant to biological changes in the eye dr hab. inż. Adam Czajka, University of Notre Dame, USA
Pobierz plik (pdf, 3,77 MB)
11. 18.06.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Sławomir Bąk Synteza rozproszonych aplikacji czasu rzeczywistego przetwarzanych w chmurze obliczeniowej dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej; prom. pom. dr inż. Radosław Czarnecki, Politechnika Krakowska
Pobierz plik (pdf, 10,69 MB)
10. 17.06.2019 12:00
116
mgr. inż. Bartosz Fetliński Methods of solar spectrum conversion in rare earth ions activated hosts for photovoltaic applications prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,35 MB)
9. 17.06.2019 10:00
sala 116
mgr inż. Jakub Pach Identyfikacja autora rękopisu łacińskiego z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów dr hab. Piotr Bilski, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 3,91 MB)
8. 14.05.2019 11:00
116, WEiTI PW
mgr Karol Piczak Klasyfikacja dźwięku za pomocą splotowych sieci neuronowych dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 10,03 MB)
7. 19.03.2019 11:00
116, WEiTI Politechnika Warszawska
mgr. inż. Grzegorz Bogdan Adaptacyjne kształtowanie charakterystyki kierunkowej anteny z modulacją czasową prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,37 MB)
6. 19.03.2019 09:00
116, WEiTI PW
mgr inż. Albert Sitek Kontekstowe zarządzanie bezpieczeństwem elektronicznych systemów płatniczych prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 12,08 MB)
5. 12.03.2019 11:00
Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Ievgena Zaitseva Metodyka projektowania i pomiaru charakterystyk systemów z kanałem zwrotnym przesyłających sygnały z graniczną efektywnością bez kodowania dr hab. inż. Anatolij Płatonow, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 5,49 MB)

Zobacz także