Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
18. 18.06.2019 13:00
sala 116
mgr inż. Mateusz Trokiewicz Iris recognition methods resistant to biological changes in the eye dr hab. inż. Adam Czajka, University of Notre Dame, USA
Pobierz plik (pdf, 3,77 MB)
17. 18.06.2019 11:00
sala 116
mgr inż. Sławomir Bąk Synteza rozproszonych aplikacji czasu rzeczywistego przetwarzanych w chmurze obliczeniowej dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej; prom. pom. dr inż. Radosław Czarnecki, Politechnika Krakowska
Pobierz plik (pdf, 10,69 MB)
16. 17.06.2019 12:00
116
mgr. inż. Bartosz Fetliński Methods of solar spectrum conversion in rare earth ions activated hosts for photovoltaic applications prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,35 MB)
15. 17.06.2019 10:00
sala 116
mgr inż. Jakub Pach Identyfikacja autora rękopisu łacińskiego z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów dr hab. Piotr Bilski, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 3,91 MB)
14. 14.05.2019 11:00
116, WEiTI PW
mgr Karol Piczak Klasyfikacja dźwięku za pomocą splotowych sieci neuronowych dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 10,03 MB)
13. 19.03.2019 11:00
116, WEiTI Politechnika Warszawska
mgr. inż. Grzegorz Bogdan Adaptacyjne kształtowanie charakterystyki kierunkowej anteny z modulacją czasową prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,37 MB)
12. 19.03.2019 09:00
116, WEiTI PW
mgr inż. Albert Sitek Kontekstowe zarządzanie bezpieczeństwem elektronicznych systemów płatniczych prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 12,08 MB)
11. 12.03.2019 11:00
Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Ievgena Zaitseva Metodyka projektowania i pomiaru charakterystyk systemów z kanałem zwrotnym przesyłających sygnały z graniczną efektywnością bez kodowania dr hab. inż. Anatolij Płatonow, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 5,49 MB)
10. 17.12.2018 11:00
Gmach Elektroniki, s. 229
mgr inż. Marcin Alan Tunia Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
Pobierz plik (pdf, 6,12 MB)
9. 17.12.2018 10:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Izabella Antoniuk Proceduralna generacja edytowalnego trójwymiarowego modelu terenu na podstawie cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Pobierz plik (pdf, 9,25 MB)
8. 11.12.2018 10:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Patryk Chaber Automatyczna generacja kodu algorytmów regulacji predykcyjnej na mikrokontrolery dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,32 MB)
7. 04.12.2018 09:00
Gmach Elektroniki, sala 116
mgr inż. Jacek Kryszyn Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 6,60 MB)
6. 13.11.2018 13:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Łukasz Butkowski Protection and Measurement System for High Power RF Tube Amplifiers Used in Particle Accelerators prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin
Pobierz plik (pdf, 5,92 MB)
5. 13.11.2018 11:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr. inż Krzysztof Sielewicz Mitigation Methods Increasing Radiation Hardness of the FPGA-Based Readout of the ALICE Inner Tracking System dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 3,31 MB)
4. 13.11.2018 09:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Paweł Mazurek Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive monitoring of elderly persons prof. dr hab. inż. Roman Morawski, PW
Pobierz plik (pdf, 9,03 MB)

Zobacz także