Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
24. 10.04.2018 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Mariusz Sepczuk Schemat zarządzania uwierzytelnieniem ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa i oceną satysfakcji użytkownika prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, PW
Pobierz plik (pdf, 14,50 MB)
23. 27.03.2018 12:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Andrzeja Taube Opracowanie wybranych elementów konstrukcji tranzystorów HEMT AlGaN/GaN do zastosowań w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,86 MB)
22. 13.03.2018 12:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Marek Łatuszko Methods for Solving the View Selection Problem in Data Cubes/ Metody rozwiązywania zadania wyboru widoków w kostkach danych prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, PW
Pobierz plik (pdf, 3,99 MB)
21. 31.01.2018 12:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż Łukasz Maślikowski Zastosowanie techniki MIMO w radarze szumowym do jednoczesnej obserwacji obiektów w wybranym sektorze kątowym prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,59 MB)
20. 16.01.2018 10:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Adam Krechowicz Metody zapewnienia spójności danych w dwuwarstwowych skalowanych rozproszonych strukturach danych przy zachowaniu ich wysokiej wydajności dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
Pobierz plik (pdf, 5,28 MB)
19. 09.01.2018 11:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Bartłomiej Twardowski Algorithms for ranking of Top-N recommendations from implicit user feedback and ephemeral items prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz
Pobierz plik (pdf, 3,15 MB)
18. 09.01.2018 09:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Konrad Godziszewski Charakteryzacja materiałów dielektrycznych w zakresie częstotliwości subterahercowych prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
Pobierz plik (pdf, 6,16 MB)
17. 19.12.2017 12:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Janusz Kulpa Metody syntezy optymalnych sygnałów w radarach szumowych dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof PW
Pobierz plik (pdf, 5,02 MB)
16. 12.12.2017 09:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Maciej Trochimiuk Optymalizacja predykacji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 17,12 MB)
15. 05.12.2017 10:30
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Jerzy Jegier Synteza odwracalnych układów logicznych oparta na wyrażeniach PPRM dr hab. inż. Paweł Kerntopf, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 5,34 MB)
14. 21.11.2017 10:00
Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
mgr inż. Łukasz Błaszczyk Algebry Cayleya-Dicksona w analizie sygnałów z elementami teorii oszczędnego próbkowania dr hab. inż. Kajetana Snopek
Pobierz plik (pdf, 6,10 MB)
13. 07.11.2017 09:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż Łukasz Dąbała Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, PW
Pobierz plik (pdf, 7,21 MB)
12. 19.10.2017 10:00
sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Stanisław Rzewuski Passive target detection and localization using low power WIFI transmitters as iluuminators prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, PW
Pobierz plik (pdf, 7,43 MB)
11. 10.10.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż Antonina Geras Analiza właściwości nowych konstrukcji otwartych fotoakustycznych komór Helmholtza dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,37 MB)
10. 10.10.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Tomasz Borowski Analiza możliwości realizacji pomiarów fotoakustycznych w układzie generatora fotoakustycznego dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 5,87 MB)

Zobacz także