Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
8. 17.12.2018 11:00
Gmach Elektroniki, s. 229
mgr inż. Marcin Alan Tunia Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
Pobierz plik (pdf, 6,12 MB)
7. 17.12.2018 10:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Izabella Antoniuk Proceduralna generacja edytowalnego trójwymiarowego modelu terenu na podstawie cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Pobierz plik (pdf, 9,25 MB)
6. 11.12.2018 10:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Patryk Chaber Automatyczna generacja kodu algorytmów regulacji predykcyjnej na mikrokontrolery dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,32 MB)
5. 04.12.2018 09:00
Gmach Elektroniki, sala 116
mgr inż. Jacek Kryszyn Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 6,60 MB)
4. 13.11.2018 13:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Łukasz Butkowski Protection and Measurement System for High Power RF Tube Amplifiers Used in Particle Accelerators prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin
Pobierz plik (pdf, 5,92 MB)
3. 13.11.2018 11:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr. inż Krzysztof Sielewicz Mitigation Methods Increasing Radiation Hardness of the FPGA-Based Readout of the ALICE Inner Tracking System dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 3,31 MB)
2. 13.11.2018 09:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Paweł Mazurek Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive monitoring of elderly persons prof. dr hab. inż. Roman Morawski, PW
Pobierz plik (pdf, 9,03 MB)
1. 06.11.2018 10:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Marek Kowalski Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, PW
Pobierz plik (pdf, 11,98 MB)