Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
576. 05.12.2017 14:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Michał Czubenko Antropoidalny model inteligentnego systemu decyzyjnego dla jednostek autonomicznych prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 272,62 kB)
575. 05.12.2017 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Natalia Leszczyńska Metoda zero-biegunowa w projektowaniu pasywnych układów mikrofalowych (Zero-Pole Approach in Microwave Passive Circuit Design) prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska; prom. pomocniczy: dr inż. Adam Lamęcki, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 275,13 kB)
574. 01.12.2017 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Miron Kursa Robust and efficient approach to feature selection with machine learning prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 971,04 kB)
573. 01.12.2017 12:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Kamil Tkacz Metody i algorytmy syntezy logiki rozmytej, teorii intuicjonistycznych zbiorów rozmytych oraz teorii Dempstera - Shafera prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 313,94 kB)
572. 01.12.2017 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Andrzej Sobecki Hybrydowy system rekomendujący usługi do budowy scenariuszy aplikacji użytkowych prof. dr hab.inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 273,10 kB)
571. 29.11.2017 11:30
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Jakub Tkaczyk Precyzyjny pomiar i kontrola kąta propagacji wiązki laserowej przy użyciu ciekłokrystalicznej komórki sterującej prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 64,26 kB)
570. 28.11.2017 11:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Jagoda Lazarek Wykrywanie obiektów na obrazach cyfrowych z zastosowaniem analizy lokalnej i reprezentacji grafowych prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak, Politechnika Łódzka; prom. pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Tomczyk, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 397,11 kB)
569. 28.11.2017 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Łukasz Sorokosz Projektowanie symetryzatorów mikrofalowych z wykorzystaniem modelowania elektromagnetycznego wspomaganego sztucznymi sieciami neuronowymi prof. dr hab. inż Włodzimierz Zieniutycz, prof. nzw. Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 274,56 kB)
568. 23.11.2017 10:15
Akademia Morska w Gdyni
mgr inż. Małgorzata Godlewska Modelowanie zjawisk cieplnych w transformatorach zawartych w tranzystorowych przetwornicach dc-dc prof. dr hab.inż. Krzysztof Górecki, Akademia Morska w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 310,56 kB)
567. 20.11.2017 11:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Łukasz Kufel Security and System Events Monitoring in Distributed Systems Environment (Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych) prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 531,43 kB)
566. 17.11.2017 13:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Jakub Marszałkowski Combinatorial Optimisation Problems in Internet Applications (Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych) prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 335,63 kB)
565. 17.11.2017 11:00
Politechnika Białostocka
mgr. inż. Tomasz Ragiń Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych prof. dr hab. Dominik Jacek Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 579,80 kB)
564. 15.11.2017 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Mateusz Baszczyk Chemiluminescence detection using silicon photomultiplier in stationary and microfluidic systems prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza; promotor pomocniczy: dr Witold Reczyński
Pobierz plik (pdf, 193,10 kB)
563. 15.11.2017 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Piotr Dorosz Silicon Photomultipliers Applied for Fluorescence Detection of Biomarkers in System with Self Calibrated Gain prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 194,68 kB)
562. 13.11.2017 13:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Witold Kobos Aktywne dopasowanie impedancji obciążenia generatorów falownikowych do jedno i dwuczęstotliwościowego nagrzewania indukcyjnego dr hab. inż. Jerzy Zgraja, prof. nzw. Politechniki Łódzkiej
Pobierz plik (pdf, 365,23 kB)

Zobacz także

Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

Streszczenia i recenzje oraz terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich