Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
726. 08.02.2019 15:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Karol Marchwicki Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peer dr hab.inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 252,48 kB)
725. 08.02.2019 11:00
Politechnika Śląska
mgr inż. MIchał Sawicki Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym zapewniajace jakość dostarczanych sług w interfejsach komunikacyjnych prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 1,21 MB)
724. 07.02.2019 15:00
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr inż. Wojciech Wodo Autoryzacja i identyfikacja z wykorzystaniem biometrycznych wskaźników prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 314,82 kB)
723. 04.02.2019 12:00
Politechnika Warszawska
mgr Arkadiusz Szcześniak Research on dynamic processes of molten carbonate fuel cells dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 157,92 kB)
722. 31.01.2019 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Tomasz Karoń Metody oceny i zwiększania efektywności programowania równoległego w zagadnieniach przetwarzania dużych zbiorów danych w klastrach i chmurach obliczeniowych prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 355,85 kB)
721. 15.01.2019 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Kamila Mazur Modelowanie wpływu bezdechu na zmiany szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej u zdrowych ochotników dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nzw. Politechniki Gdańskiej
Pobierz plik (pdf, 275,14 kB)
720. 09.01.2019 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Bartłomiej Kruk Wpływ cech konstrukcyjnych i materiałowych urządzeń termoakustycznych na ich sprawność prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 57,33 kB)
719. 08.01.2019 11:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Rafał Pyszczek Numerical modeling of Spark Ignition in Internal Combustion Engines prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 157,11 kB)
718. 18.12.2018 13:15
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Karol Grzegorczyk Vector representations of text data in deep learning prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 194,75 kB)
717. 18.12.2018 10:15
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Maciej Burak Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski, ZUT w Szczecinie
Pobierz plik (pdf, 53,15 kB)
716. 17.12.2018 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Ismail Saber Spectral investigation of extreme ultraviolet induced plasmas dr hab. inż. Andrzej Bartnik, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 540,20 kB)
715. 17.12.2018 11:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Dagmara Grudzień Wytwarzanie cienkich warstw dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. Politechniki Gdańskiej
Pobierz plik (pdf, 272,56 kB)
714. 17.12.2018 08:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Daria Majchrowicz Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe wykorzystujące cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 274,16 kB)
713. 14.12.2018 13:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Anna Gorawska Modele i metody strumieniowych hurtowni danych w systemach detekcji anomalii krytycznych prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 1,27 MB)
712. 14.12.2018 11:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Marcin Gąsorek Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych prof. dr hab. Daniel Simson, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobierz plik (pdf, 50,94 kB)

Zobacz także