Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
684. 30.10.2018 12:00
Politechnika Łódzka
mgr inż. Karol Matusiak Keypoint Matching for Object Detection in 2.5D Images prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka
Pobierz plik (pdf, 367,27 kB)
683. 26.10.2018 14:30
Uniwersytet Warszawski
mgr Marcin Wrochna The topology of solution spaces of combinatorial problems dr hab. Marcin Pilipczuk, Uniwersytet Warszawski; promotor pomocniczy: dr Michał Pilipczuk, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 185,52 kB)
682. 26.10.2018 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Kamil Żyła Inżynieria budowy aplikacji sterowanych modelami z dziedziny komunikacji personalnej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 291,51 kB)
681. 25.10.2018 12:00
Centrum Informatyki, AGH
mgr inż. Dawid Juszka Analysis of content impact on subjective quality assessment of 3D video affected by bit-rare reduction prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
Pobierz plik (pdf, 302,68 kB)
680. 24.10.2018 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Szymon Fulara Badanie wpływu zmiennej geometrii turbiny na parametry robocze miniaturowego silnika turbinowego dr hab. inż. Marian Gieras, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 163,37 kB)
679. 23.10.2018 10:15
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Wojciech Sałabun Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat
Pobierz plik (pdf, 1,38 MB)
678. 17.10.2018 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Karol Suprynowicz Opracowanie optycznej metody wyznaczania pola odkształceń próbek pierścieniowych i jej wykorzystanie do badań właściwości mechanicznych tętnic. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej; promotor pomocniczy dr inż. Michał Kowalik
Pobierz plik (pdf, 168,24 kB)
677. 17.10.2018 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr Adama Samake Increase of integrated circuit efficiency with new cooling system prof. dr hab. inż. Andrzej Kos, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 281,42 kB)
676. 16.10.2018 12:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Krzysztof Stachowiak Ewaluation of Multiple Criterion Heuristic Algorithms for Multicast Connections in Packet Networks dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 238,19 kB)
675. 11.10.2018 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Łukasz Gołuński Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamentowych maskowany warstwami dwutlenku krzemu dr hab. inż. Piotr Płotka, Politechnika Gdańska; promotor pomocniczy dr hab. inż. Bogdanowicz, prof. nzw. Politechniki Gdańskiej
Pobierz plik (pdf, 273,75 kB)
674. 09.10.2018 11:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Marta Danch-Wierzchowska Modelowanie przestrzenne nowotworów piersi pod kątek diagnostyki i planowania terapii prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Pobierz plik (pdf, 1,31 MB)
673. 08.10.2018 14:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Katarzyna Koptyra Zaawansowane techniki steganografii wielu sekretów prof. dr hab. Marek Ogiela, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 472,40 kB)
672. 08.10.2018 11:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Andrzej Stroiński Discovery of Petri Net models of distributed processes in Communicating Resource Systems prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 537,49 kB)
671. 28.09.2018 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska Wspomagane cyfrowo układy analogowe dla potrzeb hybrydowych detektorów pikselowych promieniowania X dr hab. inż. Grzegorz Deptuch, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 455,66 kB)
670. 25.09.2018 12:30
Politechnika Łódzka
mgr inż. Robert Susik Techniki Kompresji i równoległości bitowej w wybranych problemach wyszukiwania wzorców w tekście dr hab. Szymon Grabowski, prof. nzw. Politechniki Łódzkiej
Pobierz plik (pdf, 354,17 kB)

Zobacz także