Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
718. 09.01.2019 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Bartłomiej Kruk Wpływ cech konstrukcyjnych i materiałowych urządzeń termoakustycznych na ich sprawność prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 57,33 kB)
717. 18.12.2018 13:15
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Karol Grzegorczyk Vector representations of text data in deep learning prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 194,75 kB)
716. 17.12.2018 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Ismail Saber Spectral investigation of extreme ultraviolet induced plasmas dr hab. inż. Andrzej Bartnik, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (pdf, 540,20 kB)
715. 17.12.2018 11:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Dagmara Grudzień Wytwarzanie cienkich warstw dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. Politechniki Gdańskiej
Pobierz plik (pdf, 272,56 kB)
714. 17.12.2018 08:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Daria Majchrowicz Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe wykorzystujące cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 274,16 kB)
713. 14.12.2018 13:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Anna Gorawska Modele i metody strumieniowych hurtowni danych w systemach detekcji anomalii krytycznych prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 1,27 MB)
712. 14.12.2018 11:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Marcin Gąsorek Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych prof. dr hab. Daniel Simson, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobierz plik (pdf, 50,94 kB)
711. 13.12.2018 13:00
Centrum Informatyki, AGH
mgr inż. Dawid Juszka Analysis of content impact on subjective quality assessment of 3D video affected by bit-rare reduction prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir, AGH w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 298,07 kB)
710. 11.12.2018 14:30
Instytut Badań Systemowych PAN
mgr Anna Cena Adaptacyjne algorytmy hierarchicznej analizy skupień oparte na metodach agregacji danych dr hab. inż. Marek Gągolewski, Instytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 658,88 kB)
709. 11.12.2018 13:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Katarzyna Karpienko Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe przeznaczone do pracy w warunkach zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nzw PG; prom. pomoc.: dr hab inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska prof. nzw PG
Pobierz plik (pdf, 274,26 kB)
708. 11.12.2018 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Klukowski Machine learning approaches for protein structure elucidation with NMR spectroscopy prof. dr hab. inz. Jerzy Świątek, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 269,55 kB)
707. 11.12.2018 10:15
Politechnika Śląska
mgr inż. Tomasz Płuciennik Automated Generation of Realistic Maps Supported by Global Navigation Systems for Simulation and Testing of Geographic Information Systems dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. nzw. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 1,33 MB)
706. 06.12.2018 15:00
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
mgr inż. Szymon Szomiński Behawioralny algorytm koordynacji ruchu robotów mobilnych oparty na modelu postępowania przemieszczających się osób dr hab. inż. Aleksander Byrski, prof. nzw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 313,73 kB)
705. 06.12.2018 10:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Tomasz Kubik Metoda trójwymiarowej segmentacji mięśnia lewej komory serca w obrazowych danych medycznych prof. dr hab. inż. Krzystzof Kałużynski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 237,82 kB)
704. 05.12.2018 16:15
Wydział MIiM Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Jarosław Paszek Inferring genomic duplication events dr hab. Paweł Górecki, WMIM UW
Pobierz plik (pdf, 367,72 kB)

Zobacz także