Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
836. 18.09.2019 11:30
Politechnika Wrocławska
mgr. inż. Piotr Lechowicz Algorithms for flow assignment and resource allocation in spectrally-spatially flexible optical networks prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, Politechnika Wrocławska; prom. pom. Róża Goścień, P. Wr.
Pobierz plik (pdf, 73,49 kB)
835. 18.09.2019 11:00
Uniwersytet Morski w Gdyni
mgr inż. Krzysztof Górski Nieliniowy elektrotermiczny model transformatora impulsowego stosowanego w elektronicznych układach zasilających prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 309,26 kB)
834. 16.09.2019 11:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Krzysztof Makles Analiza wpływu kontrolowanej pulsacji łuku na transport ciekłego metalu elektrod rdzeniowych przeznaczonych do napawania utwardzającego dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. Politechniki Częstochowskiej; prom. pom. dr inż. Krzysztof Kudła, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 357,40 kB)
833. 06.09.2019 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Marek Kulawiak Przetwarzanie hydroakustycznych i lidarowych danych przestrzennych w celu konstrukcji trójwymiarowych modeli rzeczywistych obiektów dr hab. inż. Zbigniew Lubniewski, prof. Politechniki Gdańskiej; prom. pom. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. P.Gd.
Pobierz plik (pdf, 272,26 kB)
832. 03.09.2019 09:30
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Monika Margol Wpływ parametrów procesu przędzenia na strukturę i właściwości przędzy stosowanej do produkcji tkanin filtracyjnych dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 346,70 kB)
831. 01.08.2019 12:00
Politechnika Częstochowska
mgr inż. Agnieszka Pawłowska Eksperymentalna analiza zjawisk okresowych w strudze swobodnej (Experimental analysis of periodic phenomena in free jet) prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 335,12 kB)
830. 24.07.2019 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Vibekananda Dutta Real-time human activity prediction for application in service robotics prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 169,41 kB)
829. 15.07.2019 12:00
Politechnika Częstochowska
mgr Michał Knop Nowa metoda kompresji filmów z zastosowaniem neuronalnego algorytmu kompresji obrazów prof. dr hab. inż. Robert Cierniak, Politechnika Częstochowska
Pobierz plik (pdf, 335,83 kB)
828. 11.07.2019 11:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Antonina Tretyakova Application of Nature Inspired Algorithms to Maximum Lifetime Coverage Problem in Wireless Sensor Networks prof. dr hab. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobierz plik (pdf, 72,12 kB)
827. 08.07.2019 12:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Mateusz Szumilas Multimodalna metoda oceny sprawności ruchowej kończyn górnych u pacjentów z chorobą Parkinsona prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Politechnika Warszawska; prom. pom.: dr inż. Elżbieta Ślubowska, PW
Pobierz plik (pdf, 247,65 kB)
826. 08.07.2019 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż.Kamil Figiela Optymization of scientific workflow execution in the cloud dr hab. inż. Maciej Malawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prom. pom Katarzyna Rycerz, AGH
Pobierz plik (pdf, 297,58 kB)
825. 08.07.2019 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Sebastian Topczewski Helicopter Control During Landing on a Moving Confined Platform prof dr hab inż. Janusz Narkiewicz, Politechnika Warszawska; prom. pom. dr inż. Przemysław Bibik, PW
Pobierz plik (pdf, 166,86 kB)
824. 08.07.2019 10:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Sebastian Porębski Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych dr hab. inż. Ewa Straszecka, prof. Politechniki Śląskiej
Pobierz plik (pdf, 1,26 MB)
823. 04.07.2019 12:00
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
mgr inż. Ewa Dąbrowska Monte Carlo Simulation Aproach to Reliability Analysis of Complex Systems (Podejście symulacyjne Monte Carlo do analizy niezawodności złożonych systemów) dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, Uniwersytet Morski w Gdyni; prom. pom. dr Agnieszka Blokus, Uniwersytet Morski w Gdyni
Pobierz plik (pdf, 424,46 kB)
822. 04.07.2019 11:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Maciej Kurc Hybrid techniques of depth map estimation and their applications in three-dimensional video systems dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 240,81 kB)

Zobacz także