Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
937. 07.07.2020 14:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Magdalena Harbat Ocena możliwości odwrotnego i nienadzorowanego wyszukiwania grafiki w zastosowaniach geologicznych dr hab. Andrzej Bielecki, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 84,92 kB)
936. 06.07.2020 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Adam Kawa Energoelektryczne rezonansowe przekształtniki mocy DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższające napięcie. dr hab.inż. Robert Stala, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej
Pobierz plik (pdf, 357,85 kB)
935. 02.07.2020 12:00
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
mgr inż. Sebastian Łaskawiec Effective solutions for high performance communication in the cloud dr hab. inż Michał Choraś, prof. Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Pobierz plik (pdf, 531,04 kB)
934. 26.06.2020 10:00
mgr inż. Anna Jurczyńska Stateczność i drgania swobodne układów geometrycznie nieliniowych z prętami o zmiennym przekroju poddanych działaniu obciążenia konserwatywnego dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 420,60 kB)
933. 25.06.2020 14:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Wojciech Górny Anisotropic least gradient problems (Anizotropowe zagadnienia najmniejszego gradientu) prof. dr hab. Piotr Rybka, Uniwersytet Warszawski; prom. pomocniczy: dr Ahmad Sabra, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 302,59 kB)
932. 23.06.2020 12:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Maciej Popenda Czujniki światłowodowe w zastosowaniu do diagnostyki medycznej prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 72,39 kB)
931. 22.06.2020 14:00
Uniwersytet Warszawski
mgr Rafał Meller Two-sided bounds of moments of random chaoses - real and vector case (Dwustronne oszacowanie momentów wieloliniowych form losowych - przypadek rzeczywisty i wektorowy) prof. dr hab. Rafał Latała, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (pdf, 143,54 kB)
930. 17.06.2020 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Artur Basiura Grafowy model formalny współbieżnego projektowania oświetlenia licznego dr hab. Adam Sędziwy, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 82,81 kB)
929. 29.05.2020 12:30
Politechnika Gdańska, (e-obrona)
mgr inż. Michał Izdebski Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, Politechnika Śląska; prom. pom.: dr inż. Robert Małkowski, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 70,53 kB)
928. 28.05.2020 12:00
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
mgr Mateusz Ostaszewski Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej dr hab. Jarosław Miszczak, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, prom. pom. dr inż. Przemysław Sadowski IITS PAN
Pobierz plik (pdf, 264,43 kB)
927. 12.05.2020 10:15
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Rafał Piórkowski Percepcyjne metody oceny jakości obrazów syntezowanych przez silniki gier komputerowych dr hab. inż. Radosław Mantiuk. prof. ucz. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecini
Pobierz plik (pdf, 263,84 kB)
926. 29.04.2020 15:30
Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Tomasz Rutkowski Explainable Artificial Intelligence Based on Neuro-Fuzzy Approach in Application to Recommender Systems dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych; prom. pom. dr Radosław Nielek, PJATK
Pobierz plik (pdf, 304,01 kB)
925. 12.03.2020 12:00
Instytut Podstaw Informatyki PAN
mgr Ashutosh Dhar Dwivedi Cryptanalysis of lightweight ciphers dr hab. Paweł Morawiecki, prof. Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 406,41 kB)
924. 21.02.2020 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Piotr Szyperski Diagnostic methods based on the analysis of interference images prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska; promotor pomocniczy dr hab. inż. Robert Iskander, PWr
Pobierz plik (pdf, 66,92 kB)
923. 20.02.2020 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
Waldemar Bauer Implementacja układów niecałkowitego rzędu w systemach wbudowanych prof. dr hab. inż Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 364,03 kB)

Zobacz także