Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
659. 10.07.2018 11:30
Politechnika Koszalińska
mgr inż. Adam Dudek Model Konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. nzw Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pobierz plik (tiff, 25,28 kB)
658. 10.07.2018 09:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Łukasz Sterczewski Signal processing in terahertz and min-infrared spectroscopy with frequency combs prof. dr hab. Edward Piliński, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 73,96 kB)
657. 09.07.2018 12:30
Politechnika Koszalińska
mgr.inż. Marcin Walczak Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM) prof.dr hab. inż. Włodzimierz Janke, Politechnika Koszalińska
Pobierz plik (tiff, 25,80 kB)
656. 09.07.2018 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Krzysztof Czuszyński Rozpoznawanie statycznych i dynamicznych gestów dłoni z zastosowaniem adaptacyjnego czujnika optycznego dr hab. inż. Jacek Rumiński, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 275,46 kB)
655. 06.07.2018 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
ppłk. dr hab. inż. Piotr Knysak Metoda laserowej transmisji danych z zastosowaniem ciekłokrystalicznego modulatora współczynnika odbicia prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (tiff, 26,99 kB)
654. 04.07.2018 11:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż.Jan Macioszczyk Generatory zimniej plazmy atmosferycznej wykonane w technologii LTCC prof. dr hab. inż. Leszczek Golonka, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 32,71 kB)
653. 03.07.2018 12:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Maciej Szczodrak Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 273,99 kB)
652. 02.07.2018 14:15
Uniwersytet Warszawski
mgr Marek Warpechowski On the determination of extended classes and some other problems in Java programming language prof. Andrzej Salwicki, Uniwersytet Warszawski
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 185,34 kB)
651. 02.07.2018 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Sebastian Gurgacz Numerical investigations of normal and emergency shutdown conditions in Sodium Fast Reactors prof.dr.hab. inż.Konrad Świrski; promotor pomocniczy dr inż. Grzegorz Niewiński, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 200,32 kB)
650. 02.07.2018 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Tomasz Moszkowski Techniczne aspekty neuromodulacji krzyżowej w miednicznym neuromonitoringu śródoperacyjnym prof. dr hab.inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (tiff, 27,64 kB)
649. 02.07.2018 11:30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
mgr Antonina Tretyakovej Application of Nature Inspired Algorithms to Maximum Lifetime Coverage Problem in Wireless Sensor Networks prof. dr hab. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobierz plik (pdf, 229,13 kB)
648. 02.07.2018 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jarosław Baniewicz Metody formalne analizy systemów wbudowanych czasu rzeczywistego prof. dr hab. Marcin Szpyrka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (tiff, 27,48 kB)
647. 29.06.2018 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Przemysław Dobrzański Uszkodzenia laminatu węglowo - epoksydowego powodowane uderzeniami niskoenergetycznymi dr hab. inż Piotr Czarnocki, prof nzw. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 195,18 kB)
646. 29.06.2018 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Łukasz Baran Ocena zrównoważenia technologii przetważania energii z biomasy prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 189,50 kB)
645. 28.06.2018 16:00
prof. Instytutu Podstaw Inforatyki PAN
mgr Łukasz Zaniewicz Support Vector Machines for Uplift Modeling dr hab. Szymon Jaroszewicz, prof. Instytutu Podstaw Inforatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 192,73 kB)

Zobacz także