Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
644. 28.06.2018 16:00
prof. Instytutu Podstaw Inforatyki PAN
mgr Łukasz Zaniewicz Support Vector Machines for Uplift Modeling dr hab. Szymon Jaroszewicz, prof. Instytutu Podstaw Inforatyki PAN
Pobierz plik (pdf, 192,73 kB)
643. 25.06.2018 13:00
AGH w Krakowie
mgr inż. Damian Denniak Zastosowanie analizy obrazu jako metody przesiewowej do wykrywania polineuropatii u chorych na cukrzycę dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
Pobierz plik (pdf, 646,01 kB)
642. 25.06.2018 12:00
Instytut Technologii Elektronowej
mgr Maciej Kozubal Badanie wpływu implantacji jonów na właściwości azotku galu i materiałów pochodnych prof. dr hab. Adam Barcz, Instytut Technologii Elektronowej
Pobierz plik (pdf, 305,11 kB)
641. 25.06.2018 11:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Agata Chmielewska Automation of vision inspection in urban areas prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (tiff, 26,20 kB)
640. 22.06.2018 12:00
Politechnika Poznańska
mgr Natalia Szóstak Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA (Bioinformatics methods of modelling and verification of the RNA World hypothesis) prof. dr hab. inż Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 356,44 kB)
639. 20.06.2018 13:00
Instytut Badań Systemowych
mgr inż. Katarzyna Wasilewska-Michniewska Application of semantic analysis methods to increase the efficiency of grid usage (Zastosowanie metod analizy semantycznej do zwiększenia efektywności wykorzystania gridu) dr bab. Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych
Pobierz plik (tiff, 42,08 kB)
638. 20.06.2018 12:00
Uniwersytet Wrocławski
mgr inż. Paweł Trajdos Application of ensemble systems in multilabel classification prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 66,37 kB)
637. 19.06.2018 12:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Tomasz Markiewicz Multidimensional Modulations in Modern Digital Communication Systems prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski
Pobierz plik (pdf, 235,94 kB)
636. 19.06.2018 12:00
Politechnika Poznanska
mgr inż. Michał Nowicki Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. nzw Politechniki Poznanskiej
Pobierz plik (tiff, 38,45 kB)
635. 18.06.2018 13:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Mirosława Kaszczuk Wyznaczanie charakterystyk reflektacyjnych materiałów w celu rozpoznania obiektów wielospektralnym skanerem laserowym prof. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (tiff, 26,89 kB)
634. 18.06.2018 11:15
Politechnika Warszawska
mgr inż. Wojciech Regulski Investigation of hydrodynamic properties of structures with open porosity using the Lattice Boltzmann Methods dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 199,48 kB)
633. 18.06.2018 11:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż. Michał Muzala Metoda precyzyjnego wyznaczania odległości do zastosowań w laserowym pomiarze prędkości obiektów prof. Zygmunt Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna
Pobierz plik (tiff, 27,14 kB)
632. 18.06.2018 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Bartosz Puchalski Sterowanie z wykorzystaniem rachunku niecałkowitego rzędu reaktorem wodnym ciśnieniowym elektrowni jądrowej dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nzw. Politechniki Gdańskiej
Pobierz plik (tiff, 21,50 kB)
631. 13.06.2018 12:30
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Mateusz Baran Rozpoznawanie wzorców w grafach superpikselowych dr hab. inż. Zbisław Tabor, prof. nzw Politechniki Krakowskiej
Pobierz plik (tiff, 27,04 kB)
630. 12.06.2018 13:15
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Van du Nguyen Analysis of Impacts ofCardinality and Diversity on Collective Performance prof. dr hab. inż. NgocThanh Nguyen, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 449,99 kB)

Zobacz także