Współpraca z jednostkami naukowymi

TESLA Technology Collaboration

Międzynarodowe Konsorcjum Technologiczne TESLA - (TTC) jest zrzeszeniem instytucji naukowych, które podpisały Memorandum o Współpracy.
 Misja konsorcjum TESLA, członkowie oraz owo memorandum są dostępne pod adresem:
 http://tesla-new.desy.de/about/

Bauman Moscow State Technical University

W listopadzie 2010 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o zawarciu Umowy o Współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym im. N.E. Baumana (MGTU) na okres 5 lat (w latach 2009–2014). Umowa została podpisana przez Rektorów obu uczelni.

National Academy of Sciences of Belarus

Umowa z Białoruską Narodową Akademią Nauk powstała w wyniku prac obustronnych prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Celem wspólnego projektu jest opracowanie oraz wykonanie anten fotonicznych nadawczych oraz odbiorczych. Projektowane anteny mają dawać możliwość współpracy z różnymi standardami bezprzewodowymi. Rozważane będzie opracowanie sieci radiowo-światłowodowych zdolnych do transmisji danych w sieciach lokalnych WLAN, metropolitarnych WiMAX, czy nawet UWB.

Xi'an Jiaotong University (Chiny)

Umowa o współpracy z Chinami została podpisana na szczeblu rektorskim. Dotychczasowe wspólne działania polegają na przeprowadzaniu wykładów zaproszonych przez prof. Krupkę i z drugiej strony na wyposażaniu laboratoriów i przeprowadzanie pomiarów. Ponadto profesor Krupka dostarcza stronie chińskiej metod badawczych, pisane są wspólnie artykuły i organizowane seminaria.

http://www.xjtu.edu.cn/en/

University of Western Australia

Umowa z uczelnią z Australii została podpisana dwa lata temu jednakże współpraca z UWA trwa już kilkanaście lat. Profesor Krupka ze swoim zespołem prowadzi badania nad właściwościami elektromagnetycznymi materiałów krystalicznych w paśmie częstotliwości mikrofalowych.