Białoruski Uniwersytet Państwowy

Politechnika Warszawska, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Politechnika Koszalińska i Politechnika Łódzka podpisały list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy stronami  Celem listu intencyjnego jest wyrażenie przez strony woli współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia poprzez wpieranie wspólnych przedsięwzięć.