Collage of Engineering, Pensylwania, USA

The College of Engineering, the Pennsylvania State University, University Park, United States oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o wzajemnej wymianie studentów, która rozpocznie się wiosną 2013 r.