Collegium Civitas

22 marca 2013 r. zostało podpisana umowa konsorcjum pomiędzy Collegium Civitas a Politechnika Warszawką, Uniwersytetem Warszawskim  i Fundacją "Instytut Mikromakro". Celem Konsorcjum jest wspólny udział w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Narodowego centrum Badań i Rozwoju, na wykonanie projektu badawczego pt. "Otwarte laboratorium informacji dla mieszkańców miasta" (MiastoLab) w ramach Programu Innowacje Społeczne.