Ecole Polytechnique de Nantes, Francja

Politechnika w Nantes i Politechnika Warszawska podpisały 31 maja 2011 r. umowę o współpracy dotycząca podwójnego dyplomowania. Przedmiotem umowy jest wymiana studentów prowadząca do nadawania podwójnych dyplomów magistra inżyniera w Politechnice Warszawskiej. 

http://web.polytech.univ-nantes.fr/