FFI - Norweski Ośrodek Badawczy

FFI - Norweski Ośrodek Badawczy i Politechnika Warszawska podpisały 30 lipca 2009 r. umowę dotyczącej bezkosztowej współpracy naukowej polegającej na wymianie informacji i danych badawczych. Inicjatorem porozumienia był Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI