Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

W dniu 26 stycznia 2012 r. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW zawarł z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych umowę o współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej. Strony prowadzą od dłuższego czasu współpracę naukowo-badawczą, polegającą na wspólnym udziale w realizacji projektów badawczych i innych przedsięwzięć w dziedzinie opracowywania nowych materiałów, badania ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, metrologii i w innych dziedzinach nauki i gospodarki.