Kyungpook National University, Korea

Information Technology College, Kyungpook National University oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisali roku list intencyjny. Strony zadeklarowały współpracę m.in. w zakresie rozwoju wspólnych działań edukacyjnych, promocji wymian studenckich i kadry nauczającej, wspólnych badań.