National Institute for Materials Science, Japonia

National Institute for Materials Science, Japonia i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW podpisały w dniu 27 sierpnia 2004 list intencyjny dotyczący realizacji umowy o współpracy w zakresie wymiany studentów i naukowców.