Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji zawarło z Politechniką Warszawską i Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych porozumienie kooperacyjne w dniu 5 listopada 2012 r. Przedmiotem porozumienia jest stworzenie oraz zarządzanie strukturą organizacyjną ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego oraz ustalenie warunków współpracy realizowanej w ramach MultiShow Cluster - MultiShow Soluion for Sports & Leisure Facilities Cluster, niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działać marketingowych oraz powiązań kooperacyjnych.

Ze strony Wydziału aktywnym uczestnikiem umowy jest Instytut Radioelektroniki reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Władysława Skarbka.